Inleiding

Deze pagina geeft een informatief beeld van het huidige aanbod aan digitale triagetools. Het is een momentopname van ****eind 2023 met daarin opgenomen de functionaliteiten van de tools die op dit moment operationeel zijn. De digitale triage tools die zijn meegenomen in deze objectieve analyse zijn: Bingli, DigiDok Smartconsult, Huisartsen van Nederland, Moet ik naar de Dokter, PraatmetdeDokter, Spreekuur.nl en Quin. Er zijn vele ontwikkelingen gaande bij de leveranciers en met de tools, de kennisbank zal daarom 1x per jaar worden geüpdatet en uitgebreid. De digitale triagetools zijn gericht op triage, het stellen van een differentiële diagnose en consultvoorbereiding. Deze pagina is opgedeeld in vijf hoofdstukken die in en uitklapbaar zijn, door middel van de driehoekjes. De leveranciers worden objectief onder elkaar weergeven in alfabetische volgorde.

Disclaimer: Ben er bewust van dat het toepassen en interpreteren van de verstrekte informatie professioneel advies vraagt.

1. Wat is de indruk en het doel van de verschillende leveranciers?


🔎 Indruk en oorsprong

🎯 Doel

2. Welke tool kan met jouw systeem koppelen?


🚪Portalen

📁HIS’sen

3. Patiënt en zorgverlenersreis


↗️ Hoe krijgt de patiënt toegang tot de tool?

🔐 Dient de patiënt een account aan te maken?

❔ Hoe is de triagevragenlijst opgebouwd?

📄 Welke mogelijkheden biedt de startpagina?

✅ Hoe is de afsluiting en bevestiging?

🏁 Wat is het resultaat voor de patiënt?

📲 Welke extra contactopties biedt de tool?

🏁 Waar is het resultaat zichtbaar voor de zorgverlener?

💡 Wat is de inhoud van het resultaat voor de zorgverlener?

4. Kosten van de tool & beschikbare vergoedingen


💰 Kosten tool

💸 Beschikbare vergoedingen

5. 🎞️ Video’s per triagetool


Video’s

Sorry, it looks like this this Notion document has not been added to Embed Notion. Please head to https://embednotion.com to embed your Notion document.

Made with 👉 Embed Notion